Státní přijímačky z češtiny na SŠ

statni-prijimacky-cesky-jazyk Státní přijímací zkoušky z češtiny hravě složíte a na vybranou střední školu se s bezplatnou přípravou online projektu Nový Amos úspěšně dostanete. Pro efektivní přípravu na státní přijímačky z českého jazyka jsou k dispozici všechna oficiálně publikovaná zadání přijímacích testů, spolu s klíčem správných odpovědí a oficiálních záznamových archů. Pro efektivní přípravu na státní přijímačky se vyplatí vyzkoušet si co nejvíce oficiálně zveřejněných přijímacích testů na střední školu a zodpovědně se tak připravit na státní přijímačky z českého jazyka. Mnoho energie a úsilí přeje Nový Amos.


Státní přijímací zkouška z českého jazyka na SŠ

Z čeho se státní přijímací zkouška z českého jazyka na SŠ skládá?

Státní přijímací zkouška z češtiny na SŠ se skládá z didaktického testu. Obsahuje 30 otevřených a uzavřených úloh. Délka didaktického testu u přijímací zkoušky z českého jazyka je 60 minut. Obsah přijímacího testu z češtiny na střední školy vychází z učiva korespondujícího s oborem Český jazyk a literatura, který je vymezen Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání.

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka pro čtyřleté obory SŠ

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka pro osmileté obory SŠ

Státní přijímací zkoušky z českého jazyka pro šestileté obory SŠ