Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2023

Jak vypadala zadání přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy pro žáky 9. tříd v roce 2023? Podívejte se na všechna zadání, včetně vypracovaných řešení. V rámci přípravy Vám Nový Amos doporučuje si vypracovat co nejvíce testů na střední školy z minulých let. Zjistíte tak, jaké typy matematických úloh očekávat a nic Vás v den přijímaček nepřekvapí. Na naší facebookové stránce Státní přijímačky můžete s dalšími studenty diskutovat o Vašich výsledcích, nebo si vyměnit rady a tipy. Hodně štěstí při státních přijímačkách Vám přeje Nový Amos.í

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2023 – 1. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 1. řádný termín

Zobrazit výsledky a řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2023 1. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 1. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 1. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2023 – 2. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 2. řádný termín

Zobrazit výsledky přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2023 2. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 2. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 2. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – 2023 1. náhradní termín

Zobrazit zadání testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 1. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2023 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – 2023 2. náhradní termín

Zobrazit zadání testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 2. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2023 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2023 2. náhradní termín

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z matematiky vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.