Přijímačky z matematiky 2018

Zadání a klíče správných odpovědí pro přijímací testy z matematiky na střední školy 2018 naleznete v den konání testu zveřejněné studenty zde. Prozatím se můžete na přijímací zkoušku z matematiky na SŠ připravovat vyzkoušením si zadání testů z minulých ročníků státních přijímacích zkoušek z matematiky, které jsou u Nového Amose k dipozici k nahlédnutí, stažení nebo sdílení s přáteli. Projít si zadání testů z přijímacích zkoušek z matematiky minulých let vřele doporučujeme jako efektivní přípravu pro složení státních přijímaček na střední školu. S dalšími zkoušenými se můžete spojit a diskutovat na Facebookové stránce Státní přijímačky.

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory 2018

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – ostré 2018 1. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 1. termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 1. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 1. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 1. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – ostré 2018 2. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 2. termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 2. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 2. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 2. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – ostré 2018 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 1. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro čtyřleté obory – ostré 2018 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 2. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám 2018 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia 2018

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2018 1. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 1. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2018 2. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy 2018 2. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2018 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit řešení ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2018 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit řešení ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia 2018

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 1. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 2. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Podívejte se na všechny státní přijímací zkoušky z matematiky z ostatních ročníků:

přijímačky matematika 2019 | přijímačky matematika 2018

přijímačky matematika 2017 | přijímačky matematika 2016

přijímačky matematika 2015

Autorem zadání testu ke státním přijímačkám 2018 je
Cermat.cz publikující na Cermat.cz. Orientační zpracování výsledků zajišťuje tradičně Nový Amos.