Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory 2015

Jak vypadala zadání přijímacích testů z češtiny pro deváté ročníky základních škol v roce 2015? Naleznete je na této stránce, společně s klíči správných odpovědí. V rámci přípravy na váš ostrý termín přijímacích zkoušek vám doporučujeme si projít i testy z dalčích let. V den vašich přijímaček pak budete vědět, jaké typy úloh z očekávat a budete připraveni lépe, než ostatní. Připravte se v klidu svého domova na přijímačky s Novým Amosem. Na našich Facebookových stránkách Státní přijímačky můžete diskutovat s ostatními, které přijímací zkouška také čeká.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory – ostré 2015

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

Zobrazit řešení přijímacího testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory – ilustrační 2015

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2015

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.