Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory 2016

Podívejte se, jak vypadala zadání přijímacích testů z českého jazyka pro žáky devátých tříd základních škol v roce 2016. Na této stránce je naleznete včetně klíčů správných odpovědí. Testy z minulých let vám skvěle pomůžou při vaši přípravě. Čím více testů si zkusíte, tím lépe budete připraveni. Díky procvičovýní pak budete seznámeni s typovými úlohami a budete vědět, co očekávat. Učte se v pohodlí svého domova s Novým Amosem u svého počítače nebo mobilu a na Státních přijímačkách na Facebooku.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory – ostré 2016

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

Zobrazit řešení přijímacího testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro čtyřleté obory – ilustrační 2016

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 4leté obory 2016

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.