Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestileté obory 2018

Podívejte se jak vypadala zadání přijímacích testů z českého jazyka v roce 2018. Všechna zadání včetně klíčů správných odpovědí naleznete na této stránce. Zadání a výsledky testů z předchozích ročníků státních přijímaček poslouží všem žákům sedmých tříd jako skvělý materiál při přípravě na ostrý termín přijímacích zkouškek. Díky přípravě s Novým Amosem pak v termínu přijímaček budete vědět, jaké typy úloh z češtiny se mohou objevit a budete připraveni lépe, než ostatní. Přejeme Vám hodně štěstí.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 1. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 2. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2018 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ilustrační 2018

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2018

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.