Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestileté obory 2020

Jak vypadala zadání přijímacích testů z českého jazyka 2020 pro žáky sedmých tříd ZŠ? Všechna zadání včetně klíčů správných odpovědí naleznete na této stránce. V rámci přípravy Vám doporučujeme si vypracovat i testy z předešlých ročníků. Ty Vám poslouží jako skvělý učební materiál a zjistíte tak, jaké typy úloh očekávat. Čím více testů si procvičíte, tím lépe budete připraveni. Díky NovýAmos.cz se můžete na přijímačky z českého jazyka učit v teple a pohodlí svého domova. Najdete nás také na Státních přijímačkách na Facebooku.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2020

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020 – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ostré 2020 náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020 náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020 náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020 náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro šestiletá gymnázia – ilustrační 2020

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2020

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.