Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmileté obory 2015

Jak vypadala zadání státních přijímacích zkoušek z matematiky pro páté třídy v roce 2015? Zadání včetně vypracovaného řešení naleznete na této stránce. Doporučujeme Vám si cvičně vypracovat co nejvíce přijímacích testů. Čím více testů si procvičíte, tím lépe budete připraveni na Váš ostrý termín. Přidejte se k nám na naší Facebook stránce Státní přijímačky a sdílejte tipy a triky s ostatními studenty. Hodně štěstí při státních přijímačkách Vám přeje Nový Amos.

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2015

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit řešení ostrých přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2015

Zobrazit zadání ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit řešení ilustračních přijímacích zkoušek z matematiky na střední školy pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit klíč ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2015

testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z matematiky vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.