Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmileté obory 2019

S čím si museli poradit žáci pátých tříd ZŠ u státních přijímacích zkoušek z matematiky v roce 2019? Prohlédněte si jednotlivá zadání společně s řešeními na této stránce. Nový Amos Vám doporučuje si před ostrým termínem cvičně vypracovat co nejvíce přijímacích testů z předešlých ročníků. Čím více testů zvládnete vypočítat, tím lépe budete připraveni. Podívejte se na naší Facebook stránku Státní přijímačky a poraďte se s ostatními studenty, či diskutujte o Vašich výsledcích. Hodně štěstí při státních přijímačkách Vám přeje Nový Amos.

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2019 1. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2019 2. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2019 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ostrý 2019 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2019

Zobrazit zadání ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

Zobrazit řešení ilustračních přijímacích zkoušek z matematiky pro 8letá gymnázia 2019

Zobrazit klíč ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z matematiky vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.