Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestileté obory 2016

Na této stránce naleznete zadání státních přijímacích zkoušek z matematiky pro sedmé třídy z roku 2016, včetně klíčů správných odpovědí. Při přípravě na Váš ostrý termín přijímacích zkoušek z matematiky Vám doporučujeme si vyzkoušet co nejvíce přijímacích testů z předešlých let. Dozvíte se tak, jaké typy úloh z matematiky se mohou v přijímačkách objevit a budete tak vědět, na co se připravit. Můžete nás najít i na naší Facebook stránce Státní přijímačky, kde můžete s přáteli diskutovat o Vašich výsledcích.

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2016

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ilustrační 2016

Zobrazit zadání ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Zobrazit řešení ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Zobrazit klíč ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2016

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z matematiky vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.