Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestileté obory 2019

Nový Amos Vám přináší všechna zadání státních přijímacích zkoušek z matematiky pro sedmé třídy z roku 2019, včetně vypracovaných řešení. V rámci přípravy Vám doporučujeme si cvičně zkusit přijímací testy z minulých let. Zjistíte tak, jaké typy úloh z matematiky můžete očekávat. Najdete nás také na facebookové stránce Státní přijímačky, kde se můžete s dalšími studenty diskutovat o Vašich výsledcích. Spoustu úspěchů u přijímacích zkoušek z matematiky Vám přeje Nový Amos.

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2019 1. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 6letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2019 2. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 6letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2019 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 6letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ostré 2019 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit řešení přijímacích zkoušek z matematiky pro 6letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z matematiky pro šestiletá gymnázia – ilustrační 2019

Zobrazit zadání ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019

Zobrazit řešení ilustračních přijímacích zkoušek z matematiky pro 6letá gymnázia 2019

Zobrazit klíč ilustračního testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z matematiky k přijímacím zkouškám pro 6letá gymnázia 2019

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z matematiky vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.