Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmileté obory 2016

Podívejte se na zadání přijímacích testů z češtiny, s kterými se museli poprat žáci pátých tříd v roce 2016. Společně s klíči správných odpovědí je naleznete na této stránce. Přijímačkové testy z loňských termínů poslouží jako skvělý učební materiál  všem studentům, kteří se připravují na svůj ostrý termín státních přijímaček na střední školy. Čím více testů si vypracujete, tím lépe budete připravěni a nic Vás nepřekvapí. Připravujte se v teple svého domova s Novým Amosem u svého počítače nebo mobilu.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2016

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016 – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2016

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016 – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2016

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.