Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmileté obory 2022

Podívejte se, jak vypadala zadání přijímacích testů z češtiny 2022 pro žáky pátých tříd. Všechna zadání společně s klíči správných odpovědí naleznete na této stránce. Doporučujeme Vám si před ostrým termínem Vašich přijímacích zkoušek procvičit i testy z předchozích ročníků. V nich se dozvíte, jaké typy úloh se mohou v přijímacím testu objevit a vy tak budete vědět, co očekávat. Čím více testů si zkusíte, tím lépe budete připraveni. Najdete nás také na Státních přijímačkách na Facebooku, kde můžete s přáteli diskutovat o výsledcích, nebo si vyměnit rady a tipy.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2022

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Zobrazit výsledky přijímacího testu z českého jazyka pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – 2022 náhradní termín

Zobrazit zadání testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit klíč testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 náhradní termín – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 náhradní termín – již brzy zde

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2022

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – vysvětlení u otevřených úloh – již brzy zde

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2022 – již brzy zde

testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.