Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmileté obory 2018

S čím se museli vypořádat žáci pátých tříd ZŠ při přijímacích testech na střední školy z češtiny 2018? Podívejte se na všechna zadání včetně klíčů správných odpovědí, které najdete na této stránce. Tyto testy výborně poslouží jako studijní materál všem studentům, kteří se na své ostré termíny připravují. Díky pilné přípravě budete vědět, jaké typy úloh se v přijímačkách mohou objevit a nic Vás nezaskočí. Učte se společně s Novým Amosem pohodlně doma na svém počítači nebo mobilu. Své tipy a triky si můžete vyměnit s ostatními studenty na Státních přijímačkách na Facebooku.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2018 1. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2018 2. termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2018 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2018 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2018

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2018

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.