Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmileté obory 2020

Jak vypadala zadání přijímacích testů z češtiny 2020 pro žáky pátých tříd? Všechna zadání společně s klíči správných odpovědí najdete na této stránce. Před ostrým termínem Vašich přijímacích zkoušek Vám vřele doporučujeme si procvičit i testy z předchozích ročníků. V nich se dozvíte, jaké typy úloh se mohou v přijímacím testu objevit a vy tak budete vědět, co očekávat. Čím více testů si zkusíte, tím lépe budete připraveni. Najdete nás také na Státních přijímačkách na Facebooku, kde můžete s přáteli diskutovat o výsledcích, nebo si vyměnit rady a tipy.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2020

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020 – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2020 náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020 náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020 náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020 náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2020

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2020

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.