Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmileté obory 2019

Co všechno se objevilo v zadání přijímacích testů z češtiny v roce 2019? Podívejte se na zadání včetně klíčů správných odpovědí všech termínů z tohoto roku. Při přípravě na Váš ostrý termín přijímacích zkoušek Vám doporučujeme si cvičně vyzkoušet co nejvíce testů z předešlých let. Zjistíte tak, jaké typy úloh se v testech objevují a v den přijímaček tak nebudete ničím překvapeni.  Připravujte se společně s Novým Amosem v pohodlí svého domova u svého počítače. Na Státních přijímačkách na Facebooku můžete s ostatními studenty diskutovat o výsledcích.

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2019 1. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín – vysvětlení k otevřeným úlohám

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2019 2. řádný termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Zobrazit řešení ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín – vysvětlení řešení vybraných otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. řádný termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2019 1. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 1. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ostré 2019 2. náhradní termín

Zobrazit zadání ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit klíč ostrého testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Zobrazit záznamový arch k ostrému testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 2. náhradní termín

Přijímací zkoušky – test z českého jazyka pro osmiletá gymnázia – ilustrační 2019

Zobrazit zadání ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

Zobrazit klíč ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

Zobrazit řešení ilustračního testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019 – vysvětlení u otevřených úloh

Zobrazit záznamový arch k ilustračnímu testu z českého jazyka k přijímacím zkouškám pro 8letá gymnázia 2019

testy 2024 | testy 2023 | testy 2022 | testy 2021 | testy 2020 |testy 2019 | testy 2018 | testy 2017 | testy 2016 | testy 2015

Orientační výsledky státních přijímacích zkoušek z češtiny vypracoval v den testu
Nový Amos. Oficiální výsledky jsou zveřejněny po zasedání validační komise
Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání, p. o.